Axtarış

Virtual Karabakh Justice for khojaly

Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik və genom qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci və 20-ci bəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik və genom qeydiyyatının məqsədini, prinsiplərini və növlərini müəyyən edir, habelə bu sahədə yaranan ictimai münasibətləri tənzimləyir.

  Fəsil I. Ümumi müddəalar    

  Fəsil II. Dövlət daktiloskopik qeydiyyatının aparılması    

  Fəsil III. Dövlət genom qeydiyyatının aparılması

  Fəsil IV. Yekun müddəalar