Axtarış

Virtual Karabakh Justice for khojaly

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Bu Qanun əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı hüquqi münasibətləri tənzimləyir və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqində hüquqi təminatlar sistemini müəyyən edir.

  Birinci fəsil. Ümumi müddəalar    

  İkinci fəsil. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi    

  Üçüncü fəsil. Yekun müddəalar    

  Keçid müddəaları