Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


  Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:    

  I fəsil. Ümumi müddəalar    

  II fəsil. Korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə tədbirlər.    

  III fəsil. Kriminallaşdırma və qanunvericiliyin tətbiqi    

  IV fəsil. Beynəlxalq əməkdaşlıq    

  V fəsil. Aktivlərin qaytarılması üzrə tədbirlər    

  VI fəsil. Texniki yardım və məlumat mübadiləsi    

  VII fəsil. Tətbiq mexanizmləri    

  VIII fəsil. Yekun müddəalar    

  Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının Qeyd-şərtləri və Bəyanatları

Çap et  Çap et