Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Bu qanun Azərbaycan Respublikasında terrorçuluğa qarşı mübarizənin hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir, terrorçuluq əleyhinə mübarizəni həyata keçirən dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirir, habelə həmin orqanların və vətəndaşların hüquqlarını və vəzifələrini təsbit edir.

  I fəsil. Ümumi müddəalar    

  II fəsil. Terrorçuluğa qarşı mübarizənin təşkili. Terror əleyhinə əməliyyatların aparılması

  III fəsil. Terror aksiyaları nəticəsində dəyən ziyanın ödənilməsi. Terrorçuluğa qarşı mübarizədə iştirak edən şəxslərin hüquqi və sosial müdafiəsi    

  IV fəsil. Terror fəaliyyətində iştiraka görə məsuliyyət    

  V fəsil. Yekun müddəalar    

 

Çap et  Çap et