Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


  Birinci fəsil. Ümumi müddəalar    

  İkinci fəsil. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi    

  Üçüncü fəsil. Nəqliyyat vasitələrinin yol hərəkətində iştirak etməyə buraxılması    

  Dördüncü fəsil. Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ    

  Beşinci fəsil. Yol hərəkəti qaydaları    

  Altıncı fəsil. Yol hərəkəti qaydalarının pozuntuları    

  Yeddinci fəsil. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə nəzarət    

  Səkkizinci fəsil. Yekun müddəalar    

  «Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanuna 1 saylı Əlavə

 

Çap et  Çap et