Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


  I fəsil. Ümumi müddəalar    

  II fəsil. Polis əməkdaşının səlahiyyətləri    

  III fəsil. Şəxsin azadlıq, mənzil toxunulmazlığı hüquqlarının məhdudlaşdırılması, fiziki qüvvənin, xüsusi vasitələrin və ya odlu silahın tətbiqi ilə bağlı polis əməkdaşının səlahiyyətləri    

  IV fəsil. Polisdə xidmət keçmənin əsasları    

  V fəsil. Polis əməkdaşının maddi və sosial təminatları    

  VI fəsil. Polisin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi və maddi-texniki təminatı    

  Keçid müddəaları    Çap et  Çap et