Ölçü:
Rəng:
az en ru

Saytın əsas versiyası

Fəsil IV. Yekun müddəalar


Maddə 19. Daktiloskopik və genetik məlumatlardan istifadə hüququ
 
19.1. Məhkəmələr, prokurorluq orqanları, ibtidai istintaq, təhqiqat orqanları, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanlar, miqrasiya orqanları daktiloskopik və genetik məlumatlardan istifadə etmək hüququna malikdirlər.
19.2. Daktiloskopik məlumat bankında və DNT məlumat bankında saxlanılan məlumatlar xarici dövlətlərin dövlət orqanlarına Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq verilə bilər.
 

Maddə 20. Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət
 
20.1. Bu Qanunun tələblərini pozan şəxslər qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
20.2. Dövlət daktiloskopik və genom qeydiyyatını aparan orqanların və vəzifəli şəxslərin insan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərarından, hərəkət və (və ya) hərəkətsizliyindən inzibati qaydada və məhkəmə qaydasında şikayət verilə bilər.
 

Maddə 21. Qanunun qüvvəyə minməsi
 
21.1. Bu Qanun 2018-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.
21.2. Bu Qanun qüvvəyə mindiyi gündən “Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik qeydiyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 3 (I kitab), maddə 147; 2009, № 12, maddə 956; 2015, № 10, maddə 1105) ləğv edilir.
 
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il
№ 1197-VQ