Axtarış

Virtual Karabakh Justice for khojaly

Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


  I fəsil. Ümumi müddəalar    

  II fəsil. Ekstradisiya ilə bağlı məhdudiyyətlər    

  III fəsil. Ekstradisiyanın prosedur qaydaları    

  IV fəsil - Yekun müddəaları