Axtarış

Virtual Karabakh Justice for khojaly

Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi, mühafizəsi və istifadə edilməsi, onların məxfiləşdirilməsi və ya məxfiliyinin açılması ilə əlaqədar yaranan münasibətləri tənzimləyir.

  I fəsil. Ümumi müddəalar    

  II fəsil. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi, onların məxfiləşdirilməsi və məxfiliyinin açılması    

  III fəsil. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlar barəsində sərəncam verilməsi    

  IV fəsil. Dövlət sirrinin mühafizəsi    

  V fəsil. Dövlət sirrinin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi    

  VI fəsil. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət    

  VII fəsil. Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarət